СПА ТУРИЗМЪТ БЕЛЕЖИ ИЗКЛЮЧИТЕЛЕН БУМ

В последните 5-6 години развитието на СПА туризма в България бележи изключително голям бум на развитие. Основно става дума за изграждане на модерна и до голяма степен съобразена с изискванията на европейския пазар материална база - изцяло частна инициатива и инвестиция от страна на българския бизнес.

В последните години Министерството на туризма осъзна, че България може да бъде превърната в желана целогодишна дестинация, която да привлича по-висок клас туристи чрез предлагане на балнео-спа туризъм. Той със сигурност би допринесъл за двойно увеличение на дела на туризма в Брутния вътрешен продукт. За целта институциите трябва да работят в екип - държава, общини, бизнес, неправителствени организации.

Сийка Кацарова, зам.-председател на Българския съюз по балнеология и СПА туризъм.